Sofas NY

ספות | ספות אירוח

 

סלון איטלקי – הנאה של איכות

סלון איטלקי מעניק יופי והנאה לסביבת חייו של האדם ועוטף אותו בנוחות ובעונג. עיצובו של סלון איטלקי משלב בין הקלאסי לחדש ומשתמש בשורשים העמוקים של עולם העיצוב האיטלקי כמקפצה לעולם החדש, ובכך מרוויח את הטוב מכל העולמות. דוגמה מובהקת לכך היא קולקציית מערכות סלון איטלקיות שמשווקות בישראל על ידי חברת Milano bedding, משלבות בין ראיה קלאסית לפרשנות מודרנית ומצטיינים באיכות חסרת פשרות. השילוב המנצח הזה, בין אלגנטיות ובין אינטימיות, בין קלאסיקה לחום, הוא סוד הקסם של סלון איטלקי.
אך סצנת העיצוב האיטלקית אינה שואבת את מקורות השראתה והשפעתה מעברה שלה בלבד, אלא גם מתנהלת בדיפוזיה מלאה עם התרבות העולמית. כך, למשל, סלון איטלקי בעל תכונות מודולאריות, שמשתנה בהתאם לצרכי השעה. "מדובר בפריצת דרך, שגבולותיה אינם מסתכמים בעולם העיצוב אלא משפיעים ומושפעים מסגנון המגורים המודרני", אומר גדעון בק, מנכ"ל חברת Milano bedding, "המבט הראשון אינו מסגיר את המודולאריות הגלומה בכל סלון איטלקי. מבט נוסף מגלה עולם חדש ומסקרן שמגולם בכל סלון איטלקי מודרני, אשר מאתגר את גבולות הדמיון ומעניק נדבך חדש לעיצוב הקלאסי".